Listy do J.Englinga - Józef Engling PL

Józef Engling
1898-1918
PL | DE | FR | ES |
Przejdź do treści


List o.Józefa Kentenicha do Józefa Englinga - Szensztat, 2 marca 1917

Wzorcowym świadectwem ojcowskiej troski młodego ojca  duchowego jest list do jednego z pierwszych członków sodalicji  mariańskiej, Józefa Englinga, który przebywał  wówczas w koszarach w Hagenau. Ojciec Kentenich z głębokim  szacunkiem przyjmuje dziecięcą otwartość Józefa,  a jego list w pełni odpowiada na jego sytuację. Przedstawia  Józefowi propozycje, pozostawiając mu jednak wolność  co do ich realizacji i zachęca go, by dzięki doświadczeniu  własnej słabości całkowicie powierzyć się Matce  Bożej. Przesyła mu rady dotyczące aktualnej sytuacji  w grupie i stawia pytania do przemyślenia, pozostawiając  jednak jemu ostateczną decyzję. Józef doświadcza  w ten sposób, że jego ojciec duchowy przejmuje się jego  sytuacją i rozumie go, jak również jego starania w prowadzeniu  grupy. Może też być pewien, że jego kierownik  duchowy bardzo osobiście się nim interesuje i modli się za  niego w sanktuarium. Doświadcza wręcz, że ojciec duchowy  darzy go szczerą miłością.  Więcej »

Josef-Engling-Sekretariat
Odpowiedzialny za treść tej witryny:
Maciej Klobuchowski


Wróć do spisu treści